8. modul - Webszerkesztés


 

Webszerkesztés

MIT KELL TUDNOM A SIKERES VIZSGÁHOZ? Részletes vizsgakövetelmény letöltése (pdf)

Érvényes: 2013. október 15-től

A MODUL CÉLJA

Az ECDL Webszerkesztés célja, hogy a jelölt tisztában legyen a webszerkesztés legfontosabb fogalmaival, és képes legyen egy statikus weboldal létrehozására, feltöltésére és
fenntartására.
A jelöltnek képesnek kell lenni, hogy:
• megértse a legfontosabb webes fogalmakat, kifejezéseket;
• ismerje a HTML alapelveit, tudja használni a HTML jelölőket (tag-ek) a weboldal kinézetének módosítására;
• webes alkalmazások használatával tudjon weboldalakat tervezni, formázni, szöveget formázni, hiperlinkeket és táblázatokat használni;
• ismerje és használni tudja a webes képformázási lehetőségeket, létre tudjon hozni űrlapokat egy weboldalon;
• ismerje és használni tudja a stípuslapokat;
• elő kell tudnia készíteni egy weboldalt egy webszerveren való közzétételére.

A MODUL TARTALMA

A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott webszerkesztő program, vagy valamilyen egyszerű szövegszerkesztő program (plain text editor) használható.

A feladatok hat elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. A helyes válaszok 1-1 pontot érnek.

A 2-16. feladatok esetén is minden részfeladat 2 pontot ér. Ha a feladat két jól elkülöníthető részből áll, a pontszám megosztható 1-1 arányban. A forrásfájlok megnyitása, bezárása, mentése nem ér pontot. 

A maximálisan elérhető összpontszám: 36 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)