1. modul - Számítógépes alapismeretek


 

Számítógépes alapismeretek

Érvényes: 2013. október 15-től

MIT KELL TUDNI a sikeres vizsgához? Részletes vizsgakövetelmények letölthetők innen.

A MODUL CÉLJA

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg az számítógép használatával, fájlok létrehozásával és kezelésével, valamint hálózatokkal és az adatbiztonsággal
kapcsolatban.
A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:
• értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető fogalmakat,
• indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet,
• hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal,
• képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó funkciókat,
• képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot,
• ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni,
• értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni,
• értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni,
• tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával,
• ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos megfontolásokat

A MODUL TARTALMA

A modul 50 feladatsort tartalmaz. Közülük egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgán csak akkreditált szoftvert lehet használni, egyéb programok használata nem megengedett.

Az elméleti kérdések megválaszolására a vizsgaközpont által megadott válasz-fájlt kell használni.

Nyomtatáskor  a központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.

Az egyes részfeladatokra 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok nem oszthatók.

Az elérhető maximális pontszám: 36. 

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie. 

A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli. 

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc. 

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)