2. modul - Online alapismeretek


 

Online alapismeretek

MIT KELL TUDNOM A SIKERES VIZSGÁHOZ? (Részletes vizsgakövetelmények letöltése (pdf))

Érvényes: 2013. október 15-től

A MODUL CÉLJA:

A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg a webböngészéssel, hatékony információ kereséssel, online kommunikációval és az e-mailel kapcsolatban.
A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:
• legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma,
• tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket,
• keressen hatékonyan online informáókat és értékelje kritikusan a webes tartalmakat,
• értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket,
• értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát,
• tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat,
• tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni.
 

A MODUL TARTALMA

A modul 50 feladatot tartalmaz. A vizsgázónak közülük egyet kell megoldani. A megoldások során vizsgaközpont által előre elkészített könyvtárakat (mappákat) és fájlokat is kell használni. 

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgán csak akkreditált szoftvert lehet használni, egyéb programok használata nem megengedett.

Az elméleti kérdések megválaszolására a vizsgaközpont által megadott válasz-fájlt kell használni.

A vizsgaközpont a feladatokban szereplő meghajtó-, könyvtár- (mappa-), hivatkozásokat és súgótémákat másra cserélheti, amennyiben ezt a feladat megoldhatósága indokolttá teszi. Hasonlóan kell eljárni az adott környezetben nem értelmezhető megnevezésekkel is.

Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti, vagy a vizsgaközpont által megjelölt nyomtatót kell használni.

A központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.

A feladatlapok végén olvasható „Mentsen el és zárjon be minden megnyitott fájlt és zárjon be minden megnyitott alkalmazást.” utasítást a vizsgaközpont érvényben hagyhatja vagy törölheti saját igényének, illetve a feladatlap javíthatóságának megfelelően.

Az egyes részfeladatokra 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok nem oszthatók.

Az elérhető maximális pontszám: 36. 

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie. 

A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli. 

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc. 

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)