5. modul - Adatbázis-kezelés


 

Adatbázis-kezelés

MIT KELL TUDNOM A SIKERES VIZSGÁHOZ? Részletes vizsgakövetelmény letöltése (pdf)

Érvényes: 2009. február 1-jétől

 A MODUL CÉLJA

A vizsgázónak tisztában kell lennie az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal, és használni kell tudnia az adatbázis-kezelőt.
A sikeres vizsga követelményei:
• Tudni, hogy mi az adatbázis, hogy épül fel, és hogyan működik.
• Létre kell tudni hozni egyszerű adatbázisokat és különböző módokon meg kell tudni jeleníteni a tartalmukat.
• Kell tudni táblát létrehozni, meghatározni és módosítani a mezőket és tulajdonságaikat, adatot bevinni és szerkeszteni.
• Tudni kell táblát vagy űrlapot leválogatni és szűrni, lekérdezéseket létrehozni, módosítani, működtetni, hogy az adatbázisból adott információhoz lehessen jutni.
• Tudni kell jelentést készíteni és továbbításra kész anyagot létrehozni
 

A MODUL TARTALMA

A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített adatbázisokat kell használni*, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a kiválasztott adatbázis-kezelő program használható. 

A vizsgaközpont a feladatokban szereplő mező- és objektumneveket a megoldhatóság érdekében másra cserélheti.

A táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések létrehozása vagy módosítása során azokra a jellemzőkre, illetve tulajdonságokra, amelyekre a feladat nem tér ki, a program alapértelmezés szerinti beállításait kell alkalmazni.

A rendezést kérő feladatok megoldása során, ha a rendezési irány nincs megadva, növekvő rendezést kell beállítani. Új űrlapok, illetve jelentések létrehozásakor/módosításakor a címkéknek és szövegmezőknek megfelelő szélességűeknek, a csoportszinteknek pedig azonosíthatóaknak kell lenniük.

Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti vagy a vizsgaközpont által megjelölt nyomtatót kell használni. 

A központ fájlba nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.

A „üres négyzet” a logikai hamis (nem, false, no), míg a „kipipált négyzet” a logikai igaz (igen, true, yes) érték jelölésére szolgál.

Az egyes részfeladatokra a feltüntetett 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok nem oszthatók.

Az elérhető maximális pontszám 32 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie.

A vizsgáztató ellenőrzi és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli a megoldást.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

A vizsgafeladat megoldásához rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

 

*A mintaadatbázisok szerkezete nem feltétlenül optimális az egyszerűbb áttekintés, illetve megoldhatóság érdekében. A mintaadatbázisokban előforduló nevek és címek valódi nevekkel és címekkel való egyezősége kizárólag véletlen lehet.